Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SA/Wa 2844/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-12

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia naruszenia praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych