Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OZ 847/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] , nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej

II OZ 913/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia , nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

III SA/Gl 799/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku strony skarżącej do przywrócenia terminu do złożenia skargi

III SA/Gl 753/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Okręgowej Rady Aptekarskiej [...] Okręgowej Izby Aptekarskiej w B. w przedmiocie prowadzenia aptek i hurtowni farmaceutycznych w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi