Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SA/Wa 1614/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Gl 526/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-01

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu