Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Gl 153/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego wniosku o przyznanie prawa pomocy

IV SA/Gl 1058/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. - B. w przedmiocie opłaty uzdrowiskowej w kwestii wniosku skarżącego z dnia [...] r. o przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy

IV SA/Gl 712/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w kwestii wniosku z dnia [...]r. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi