Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 905/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-21

Wniosek w przedmiocie utraty prawa do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

IV SA/Po 743/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-10-20

Wniosek w przedmiocie zwrotu wniosku dla ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

I OZ 451/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nakazania opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 144/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

III SA/Kr 362/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

II SA/Wa 269/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-24

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wypłaty równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 384/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-14

Wniosek w przedmiocie odmowy zakwalifikowania wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

II SA/Go 885/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-02-09

Sprawa ze skargi W.W. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie skreślenia z listy oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy

IV SAB/Gl 13/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta S.Ś. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku skarżącego

II SA/Wa 1408/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-16

Wniosek w przedmiocie wpisania na listę osób uprawnionych do wynajmu mieszkania komunalnego
1   Następne >   +2   +5   +10   36