Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 905/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-21

Wniosek w przedmiocie utraty prawa do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

IV SA/Po 743/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-10-20

Wniosek w przedmiocie zwrotu wniosku dla ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 269/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-24

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wypłaty równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

IV SAB/Gl 13/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta S.Ś. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku skarżącego

II SA/Gd 1707/01 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziału Rejonowego w przedmiocie wypłaty równoważnika pieniężnego za brak osobnej kwatery stałej

II SA/Wa 1700/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-16

Wniosek w przedmiocie przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu

III SA/Łd 259/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-09-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niewłaściwości

III SA/Łd 258/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-09-24

Wniosek w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 1700/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-12

Wniosek w przedmiocie przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu

II SA/Wa 611/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-08

Wniosek w przedmiocie skierowania do zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego
1   Następne >   +2   4