Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Łd 259/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-09-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niewłaściwości

III SA/Łd 258/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-09-24

Wniosek w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 545/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

IV SA/Wr 592/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 516/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie dodatku mieszka...

II SA/Ke 398/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu podania w sprawie najmu lokalu mieszkalnego

III SA/Łd 82/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawach dodatku mieszkaniowego uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] znak: [...]

III SA/Kr 76/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-24

Skarga J. K. na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Sz 1025/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-21

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 551/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   2