Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 144/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

III SA/Łd 427/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-08-26

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Łódź postanowił odmówić przywrócenia terminu.

II SA/Wa 431/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-28

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

III SA/Kr 441/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-29

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 1025/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-01

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 363/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

II SA/Sz 847/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-28

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 1025/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-26

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 436/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-23

Sprawa ze skargi J. H. na decyzje SKO w C. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Gliwicach

II SA/Wa 35/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-30

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym
1   Następne >   3