Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OSK 1639/09 - Wyrok NSA z 2010-05-17

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Rzeszowie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie prawa do dodatku mieszkaniowego