Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Sz 1025/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-26

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 6/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Łodzi , nr [...] w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

I OZ 7/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Łodzi , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niewłaściwości

III SA/Kr 584/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-25

Wniosek w przedmiocie braku spełnienia kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta z 2