Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Go 885/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-02-09

Sprawa ze skargi W.W. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie skreślenia z listy oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Wa 1951/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-30

Wniosek w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1146/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-13

Wniosek w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego

II SA/Wa 1062/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-25

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie opróżnienia lokalu

III SA/Kr 807/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-02

Wniosek w przedmiocie odmowy zawarcia umowy najmu

II SA/Wa 1858/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-25

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskany lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość

I OZ 1016/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Bk 657/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-02-10

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

IV SA/Gl 822/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Wa 443/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-11

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym
1   Następne >   +2   4