Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 2385/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Sz 277/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-29

Wniosek R. S. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia ...

II SA/Go 488/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-13

Wniosek w przedmiocie odmowy wypłaty równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego za lata 2006

II SA/Wa 1016/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-17

Wniosek w przedmiocie niezakwalifikowania i nieumieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu [...] W.

I OZ 1178/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania uwierzytelnionych odpisów decyzji administracyjnych

II SA/Wa 1553/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-22

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2395/10

II SA/Wa 1129/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-25

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 1129/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-25

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 516/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 1214/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi A. R. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy
1   Następne >   +2   4