Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 1579/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-20

Wniosek w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu

IV SA/Wr 800/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie uchylenia decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego oraz odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 799/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-07

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1836/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-02

Wniosek w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

III SA/Łd 104/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-14

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego

III SA/Łd 678/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-18

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu

II SA/Wa 941/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Wniosek w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego

I OZ 1841/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie o sygn. akt II SA/Wa 1543/14 odmawiające S.B. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie o sygn. akt II SA/Wa 1543/14

II SA/Rz 994/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-06-21

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 282/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-15

Wniosek w przedmiocie opróżnienia i przekazania w stanie wolnym lokalu mieszkalnego
1   Następne >   +2   5