Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Sz 322/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-11-29

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 1562/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Łodzi znak SKO.4113.15.2016 w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I OZ 1500/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

IV SA/Gl 802/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej i wniosku o wstrzymanie postępowania w sprawie

II SA/Ke 669/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-11-07

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego