Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Wr 613/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-23

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

I OZ 1932/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. , nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężneg...

III SA/Gd 486/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 993/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-29

Wniosek w przedmiocie braku właściwości miejscowej do rozstrzygnięcia wniosku o najem lokalu socjalnego

IV SA/Gl 269/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w zakresie wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy

IV SA/Gl 729/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku

II SA/Sz 501/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-06-23

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 7/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 7/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

III SA/Kr 889/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-22

WSA w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący - Sędzia WSA Maria Zawadzka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 września 2017 r. sprawy ze sprzeciwu D. T. na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   3