Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Gl 1125/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej