Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OZ 1037/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SO/Wr 8/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-06-28

Wniosek w przedmiocie odrzucenia wniosku Z. R. o wymierzenie Prezydentowi W. grzywny za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę