Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Sz 277/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-29

Wniosek R. S. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia ...

II SA/Sz 1025/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-01

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 1264/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-09-15

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 250/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-04-17

Wniosek R. S. przywrócenie terminu do wniesienia zażaleń : - na postanowienie Sądu o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia powtórnego zażalenia na postanowienie Sądu o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu , - na postanowienie Sądu o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie...

II SA/Sz 847/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-28

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 1025/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-26

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 1116/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-22

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 250/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-12-28

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 250/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-08-25

Wniosek R. S. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Szczecinie odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia zażaleń na: - postanowienie Sądu o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia powtórnego zażalenia na postanowienie Sądu o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Są...

II SA/Sz 345/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-04-04

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   4