Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GZ 94/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skarg 'F.' S.A. z siedzibą w Ł. na decyzje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] i nr [...] w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu wyrobu budowlanego oraz zakazu dalszego przekazywania przez sprzedawcę wyrobu budowlanego

VI SA/Wa 543/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu organicznego niezgodnie z warunkami, określenia terminu jej wycofania oraz nałożenia opłaty sankcyj...

VI SA/Wa 690/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnie z warunkami z określeniem terminu jej wycofania oraz nałożeniem opłaty sankcyjnej postana...

VI SA/Wa 1334/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-04

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

VI SA/Wa 1049/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-31

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu produktów niespełniających wymagań bezpieczeństwa

VI SA/Wa 1336/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-10

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

VI SA/Wa 1497/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-18

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II GZ 58/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-13

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych , nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie ...

II GZ 305/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za utrudnianie kontroli oraz nieprzestrzeganie wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych postanawi...

VI SA/Wa 1335/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-10

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   4