Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GZ 305/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za utrudnianie kontroli oraz nieprzestrzeganie wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych postanawi...

VI SA/Wa 1701/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-27

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II GZ 764/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar nr [...] w przedmiocie ustalenie opłaty za czynności kontrolne związane z kontrolą doraźną towarów paczkowanych