Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 539/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii nawozu niezgodnie z warunkami, z określeniem terminu jej wycofania oraz nałożeniem opłaty sankcyjnej p o s t a n a w ...

VI SA/Wa 99/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-28

Wniosek w przedmiocie zobowiązania przedsiębiorcy do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych

II GZ 746/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-02

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii produktu niezgodnego z przepisami i określenia terminu do wycofania z obrotu oraz nałożenia o...

II GZ 1079/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-20

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów , nr [...] w przedmiocie zobowiązania przedsiębiorcy do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych

VI SA/Wa 1140/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-14

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny