Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II SA/Wa 321/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-07

Wniosek w przedmiocie uznania związku schorzeń ze służbą

VIII SA/Wa 547/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-11

Wniosek w przedmiocie orzeczenia w sprawie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 672/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-19

Wniosek w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją dotyczącą uznania związku schorzeń ze służbą

II OZ 1015/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. S. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie nr [...] w przedmiocie orzeczenia w sprawie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej