Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6240 Zmiana kategorii zdolności do służby wojskowej X

III SA/Kr 714/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 574/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-17

Wniosek w przedmiocie zdolności do służby wojskowej

III SA/Kr 714/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania