Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 2434/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-16

Wniosek w przedmiocie nakazu rejestracji używanych odbiorników telewizyjnych i radiofonicznych oraz ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników.

VI SA/Wa 646/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-04

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych p...

VI SA/Wa 2639/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-18

Wniosek w przedmiocie nakazu rejestracji oraz ustalenia opłaty za używanie niezarejestrownych odbiorników telewizyjnych

II GZ 10/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej , Nr [...] w przedmiocie zmiany i zatwierdzenia 'Ramowej oferty o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci'

VI SA/Wa 4364/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-26

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

II GZ 742/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie wniosku A. S. o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

VI SA/Wa 2377/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-14

Wniosek w przedmiocie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

VI SA/Wa 1476/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-05

Wniosek w przedmiocie nakazu rejestracji odbiorników radiofonicznego i telewizyjnych oraz ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznego i telewizyjnych

VI SA/Wa 130/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-17

Wniosek w przedmiocie nakazu rejestracji czterech niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych i ustalenia opłaty za ich używanie

VI SA/Wa 752/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania
1   Następne >   2