Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 986/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-11

Wniosek w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia działalności pocztowej

VI SO/Wa 1/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-30

Wniosek A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie oku sygn. akt VI SO/Wa 1/13 oddalające wniosek A. S. o wymierzenie Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

VI SA/Wa 1136/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-15

Wniosek w przedmiocie odmowy dokonania rezerwacji częstotliwości

VI SA/Wa 2434/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-16

Wniosek w przedmiocie nakazu rejestracji używanych odbiorników telewizyjnych i radiofonicznych oraz ustalenie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników.

VI SA/Wa 646/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-04

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych p...

VI SA/Wa 2639/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-18

Wniosek w przedmiocie nakazu rejestracji oraz ustalenia opłaty za używanie niezarejestrownych odbiorników telewizyjnych

II GZ 10/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej , Nr [...] w przedmiocie zmiany i zatwierdzenia 'Ramowej oferty o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci'

VI SA/Wa 4364/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-26

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

VI SO/Wa 1/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-17

Wniosek A. S. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie oku odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie oku sygn. akt VI SO/Wa 1/13. oddalające wniosek A. S. o wymierzenie Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o po...

II GZ 742/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie wniosku A. S. o wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę
1   Następne >   3