Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 1476/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-05

Wniosek w przedmiocie nakazu rejestracji odbiorników radiofonicznego i telewizyjnych oraz ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznego i telewizyjnych

VI SA/Wa 130/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-17

Wniosek w przedmiocie nakazu rejestracji czterech niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych i ustalenia opłaty za ich używanie

VI SA/Wa 752/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania

II GSK 5093/16 - Wyrok NSA z 2016-12-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie bezczynności organu w sprawie wydania pozwolenia radiowego

VI SA/Wa 829/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-24

Wniosek w przedmiocie obowiązku rejestracji dwudziestu dziewięciu używanych odbiorników telewizyjnych oraz ustalenia opłaty za ich używanie

VI SA/Wa 1299/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z [...] kwietnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania