Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 1208/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-05

Wniosek w przedmiocie nakazu rejestracji odbiorników telewizyjnych oraz ustalenia opłaty za ich używanie

VI SA/Wa 1811/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-21

Wniosek w przedmiocie rejestracji i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych