Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SO/Gd 4/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-11-19

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Radzie Gminy [...] grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

II OZ 89/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy D. postanawi...

III SA/Lu 588/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy, w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

III SA/Lu 270/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. nr [...] w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy - w zakresie wniosku skarżących o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II OZ 838/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie przyjęcia protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Wadowicach odbytej w dniu 22 lutego 2012 roku

III SA/Kr 381/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-29

Wniosek w przedmiocie przebiegu linii komunikacyjnych na obszarze miasta

II OZ 566/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia skargi przez W.S. na uchwałę Rady Gminy K. Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Bk 373/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-11-29

Wniosek w przedmiocie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej

II SA/Wa 2268/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-31

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gd 315/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-10-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   +2   +5   +10   13