Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Wr 746/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-12-21

Skarga J. K. na uchwałę Rady Miejskiej S. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku