Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SO/Gd 4/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-11-19

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Radzie Gminy [...] grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

III SA/Gd 315/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-10-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gd 393/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-09-03

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta

III SA/Gd 16/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-16

Wniosek w przedmiocie zwołania zebrania wiejskiego w celu odwołania sołtysa i rady sołeckiej oraz przeprowadzenia nowych wyborów

III SA/Gd 707/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie powołania Miejskiej Komisji do spraw referendum gminnego