Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 1601/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-12

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 973/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-09

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy

IV SA/Wa 1912/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-20

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy

IV SA/Wa 2634/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-11

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

IV SA/Wa 2812/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-11

Wniosek w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

II OZ 103/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

V SA/Wa 1029/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-16

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

V SA/Wa 2853/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-17

Wniosek w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 1591/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-22

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 1816/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-28

Wniosek w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu na wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości;
1   Następne >   +2   +5   +10   21