Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 2853/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-17

Wniosek w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 2347/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-15

Wniosek w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 2277/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-06

Wniosek w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 2711/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-10

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania wizy pobytowej