Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 1591/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-22

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 1816/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-28

Wniosek w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu na wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości;

V SA/Wa 1833/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-23

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

II SA/Rz 779/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-08-12

Wniosek w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

V SA/Wa 108/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-12

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

V SA/Wa 694/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-16

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania polskiego dokumentu podróży

V SA/Wa 1650/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-03

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności do udzielenia zgody na pobyt tolerowany;

V SA/Wa 1591/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-22

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 1992/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wstrzymania decyzji w sprawie nadania statusu uchodźcy

V SA/Wa 1922/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-14

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy w ramach programu integracyjnego dla cudzoziemców
1   Następne >   2