Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 1540/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-25

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy, udzielenia ochrony uzupełniającej i wydalenia z terytorium RP

IV SA/Wa 1902/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-05

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 2425/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-04

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy

IV SA/Wa 170/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-17

Skarga O. B. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy wniosku O. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Wa 1620/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-01

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 1264/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-01

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy