Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 1036/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-02

Wniosek w przedmiocie wyłączenia z akt sprawy dokumentów niejawnych o klauzuli 'poufne'

IV SA/Wa 1620/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-01

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 1764/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-19

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

IV SA/Wa 1874/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-22

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony