Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 2382/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-22

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do powrotu

II OZ 565/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nr [...] w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do powrotu

IV SA/Wa 1684/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-12

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do powrotu oraz zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwa obszaru Schengen

IV SA/Wa 1366/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-31

Wniosek w przedmiocie wydalenia cudzoziemca z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

IV SA/Wa 3339/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

IV SA/Wa 2383/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-22

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do powrotu

IV SA/Wa 2875/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 2973/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 264/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-06

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do powrotu

IV SA/Wa 2074/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-27

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści
1   Następne >   3