Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 2874/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 2324/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-26

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do powrotu

IV SA/Wa 1219/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-25

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

IV SA/Wa 1218/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-25

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

II OZ 109/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści...

IV SA/Wa 637/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-04

Wniosek w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do powrotu

IV SA/Wa 2874/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-12

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 617/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OSK 3049/17 - Wyrok NSA z 2018-02-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 430/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku
1   Następne >   2