Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6272 Wizy, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się, wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej X

V SA/Wa 1591/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-22

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 1833/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-23

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

II SA/Rz 779/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-08-12

Wniosek w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

V SA/Wa 108/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-12

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

V SA/Wa 694/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-16

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania polskiego dokumentu podróży

V SA/Wa 1591/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-22

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Rz 779/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-02-18

Wniosek w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

V SA/Wa 1335/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-03

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 1468/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-19

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz zobowiązanie do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 1118/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-14

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
1   Następne >   2