Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SA/Wa 3203/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia własności nieruchomości

II OZ 935/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia własności nieruchomości

II OZ 343/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej [...] na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich z dnia [...] r., sygn. akt [...] w przedmiocie przeniesienia nieodpłatnie na rzecz Gminy Wyznaniowej własności nieruchomości

I SA/Wa 2090/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-25

Wniosek w przedmiocie nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości

I SA/Wa 2056/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-27

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za przeniesienie własności nieruchomości

I SA/Wa 2065/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-01

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za przeniesienie własności nieruchomości

I SA/Wa 2059/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-07

Wniosek w przedmiocie przeniesienia nieodpłatnie na rzecz gminy wyznaniowej własności nieruchomości

I SA/Wa 2089/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-30

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za przeniesienie własności nieruchomości

I SA/Wa 2069/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-08

Wniosek w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości

I SA/Wa 2060/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-23

Wniosek w przedmiocie przeniesienia nieodpłatnie na rzecz Gminy Wyznaniowej własności nieruchomości
1   Następne >   2