Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

II OZ 343/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej [...] na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich z dnia [...] r., sygn. akt [...] w przedmiocie przeniesienia nieodpłatnie na rzecz Gminy Wyznaniowej własności nieruchomości

II OZ 1195/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej [...] na orzeczenie Komisji [...] nr [...] w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości