Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

IV SA/Wa 1017/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-28

Skarga K. C. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

IV SA/Wa 314/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-05

Wniosek w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie wypłaty rekompensaty

IV SA/Wa 122/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 997/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

II SA/Bk 55/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-03-26

Wniosek w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości.

I SA/Wa 34/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-09

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 821/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku
1   Następne >   +2   +5   +10   15