Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

IV SA/Wa 1017/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-28

Skarga K. C. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

IV SA/Wa 314/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-05

Wniosek w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie wypłaty rekompensaty

II SA/Bk 55/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-03-26

Wniosek w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości.

IV SA/Wa 1469/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-03

Wniosek w przedmiocie przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

IV SA/Wa 1469/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-02

Wniosek w przedmiocie przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

IV SA/Wa 48/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

IV SA/Wa 1941/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-09

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

IV SA/Wa 2077/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-09

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2