Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

IV SA/Wa 1902/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-25

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

II SA/Gl 783/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

I OZ 41/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Zielonej Górze , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania