Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OZ 997/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 409/10 - Postanowienie NSA z 2011-05-26

Wniosek w przedmiocie umorzenia po...

IV SA/Wa 877/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-02

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OZ 816/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-03

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg J. R. i P.R. na decyzję Ministra Gospodarki i Pracy nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia n...

IV SA/Wa 2311/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-03

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 723/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

IV SA/Wa 448/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 1189/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji