Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OZ 621/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy stwier...

I SA/Wa 41/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2171/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-14

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 1259/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I SA/Wa 877/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-24

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OZ 581/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego , nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I OZ 1633/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu , sygn. akt: II SA/Po 326/16 I. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia przez J.F. D. zażalenia II. o odrzuceniu wniosku Z.D. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Poznaniu , sygn. akt: II SA/Po 326/16 o odrzuceniu skargi J.F. D. na decyzję SKO w Poznaniu ...

II SA/Po 326/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-13

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia gospodarstwa rolnego;
1   Następne >   2