Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OZ 341/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju z dnia 18 g...

I SA/Wa 1860/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-08

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Wa 1904/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Po 85/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-08-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia gospodarstwa rolnego

I SA/Wa 862/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności dokumentu nadania ziemi

I SA/Wa 493/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-14

Wniosek C. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg M. Z., B. R., A. R., A. R., K. P., K. C., J. M., G. M., Z. G., J. L., J. W., T. W., J. K., L. A., J. A., M. S., E. B., W. B., J. M., W. M., W. R., M. M., Z. M., S. K., M. K., S. K., A. S., P. S., S. C., K. C., E. J., E. J., P. Z., L. L., U. B., T. W., W. D., W. D., O. M., K. M., E. M., Starosty [...]...

I SA/Wa 493/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-14

Wniosek C. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg M. Z., B. R., A. R., A. R., K. P., K. C., J. M., G. M., Z. G., J. L., J. W., T. W., J. K., L. A., J. A., M. S., E. B., W. B., J. M., W. M., W. R., M. M., Z. M., S. K., M. K., S. K., A. S., P. S., S. C., K. C., E. J., E. J., P. Z., L. L., U. B., T. W., W. D., W. D., O. M., K. M., E. M., Starosty [...]...

I OZ 1569/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 1389/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-18

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1665/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2