Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SA/Wa 1532/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-16

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1745/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-05

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1943/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 484/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie reformy rolnej

I OZ 928/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Gminy Ł., Województwa [...] A.J. i M. J. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie reformy rolnej

I SA/Wa 1777/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OZ 918/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1776/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 1776/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-07

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 2208/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy