Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

III SA/Po 786/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej dotyczącej zwrotu cła

I SA/Go 907/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej z [...]r. nr [...] w przedmiocie kwoty należności celnych, podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

III SA/Wr 139/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-07

Skarga M. W. opiekuna prawnego W. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy umorzenia należności celnych wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA we Wrocławiu z dnia [...] r. o sygn. akt III SA/Wr 139/10

III SA/Gl 887/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie zwrotu należności celnych (odmowa umorzenia należności celnych)

III SA/Wr 482/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-26

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I SA/Go 84/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-24

Skarga M.M. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Lu 391/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty długu celnego, podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług, w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego

III SA/Wr 484/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-26

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I SA/Bd 807/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-12-28

Wniosek w przedmiocie odmowy sprostowania zgłoszenia celnego oraz dokonania zwrotu cła

I SA/Bd 817/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-12-23

Wniosek w przedmiocie odmowy sprostowania zgłoszenia celnego oraz dokonania zwrotu cła
1   Następne >   +2   +5   +10   42