Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Op 452/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Opolu w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe i określenie kwoty długu celnego wobec wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

V SA/Wa 1533/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-19

Wniosek w przedmiocie odmowy zwolnienia z należności celnych i należności podatkowych oraz odmowy dokonania zmiany zgłoszenia celnego w części określenia wysokości

I GZ 121/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w S. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. , Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności celnych