Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

V SA/Wa 2319/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-11

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

I GSK 1110/12 - Wyrok NSA z 2013-10-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

V SA/Wa 2320/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-11

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

III SA/Lu 20/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w nieokreślonym przedmiocie

I GSK 1277/12 - Wyrok NSA z 2013-10-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Sz 76/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie podatku akcyzowego za marzec 2007 roku wraz z odsetkami

I SA/Sz 1016/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-03-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania

III SA/Lu 232/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zmiany nieprawidłowych danych zawartych w zgłoszeniu celnym w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia wpisu od skargi

I SA/Sz 1052/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-06-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Sz 1053/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-06-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   3