Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

III SA/Gl 887/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie zwrotu należności celnych (odmowa umorzenia należności celnych)

III SA/Po 595/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego określenia wysokości odsetek od zwracanych należności celnych oraz zasady ich obliczenia

III SA/Lu 1094/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie długu celnego, w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu

III SA/Po 592/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego określenia wysokości odsetek od zwracanych należności celnych oraz zasady ich obliczenia

I GZ 257/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w G. nr [...], [...] w przedmiocie klasyfikacji taryfowej towaru oraz określenia podatku od towarów i usług

III SA/Gl 889/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie zwrotu należności celnych (odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej)

I SA/Bd 493/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-06-01

Wniosek w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego

III SA/Po 594/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego określenia wysokości odsetek od zwracanych należności celnych oraz zasady ich obliczenia

III SA/Po 593/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego określenia wysokości odsetek od zwracanych należności celnych oraz zasady ich obliczenia

I SA/Rz 1243/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izy Celnej w przedmiocie określenia prawidłowej kwoty długu celnego w związku z importem samochodu osobowego marki Mazda CX
1   Następne >   3